ЯКИМ Є МЕХАНІЗМ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ COVID-19

Яка відповідь є правильною?

  • Експресія ангіотензинперетворюючого фермента 2 в холангіоцитах.
  • Антитілозалежне посилення інфекції.
  • Синдром системної запальної відповіді та цитокінові шторми.
  • Ураження печінки, спричинене прийомом ліків.

Механізм ураження печінки при COVID-19

З початком пандемії COVID-19 дослідники виявили, що ураження печінки є поширеним наслідком цієї інфекції. Розуміння механізмів, що лежать в основі цього ушкодження, має вирішальне значення для розробки ефективного лікування та профілактики.

Одним із головних механізмів ураження печінки при COVID-19 є синдром системної запальної відповіді (ССЗВ) та цитокінові шторми. Вірус SARS-CoV-2 активує імунну систему, спричиняючи вивільнення великих кількостей провозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін-6 (IL-6), фактор некрозу пухлини альфа (TNF-α) і інтерферон-гамма (IFN-γ). Ці цитокіни можуть викликати запалення та пошкодження гепатоцитів (клітин печінки).

Іншим механізмом є пряме ураження вірусом. SARS-CoV-2 здатний інфікувати холангіоцити (клітини жовчних проток), що призводить до запалення та пошкодження клітин жовчної протоки. Це може порушувати потік жовчі, викликаючи холестаз (застій жовчі).

Ураження печінки також може бути побічним ефектом лікування, особливо деяких противірусних препаратів. Наприклад, ремдесивір, який широко використовується для лікування COVID-19, може викликати підвищення рівня печінкових ферментів і навіть недостатність печінки.

Антитілозалежне посилення інфекції (ADE) також є потенційним механізмом ураження печінки. ADE відбувається, коли антитіла, спрямовані проти вірусу, полегшують його проникнення в клітини та сприяють більш тяжкому перебігу хвороби. Однак роль ADE в ураженні печінки при COVID-19 ще остаточно не встановлена.

Експресія ангіотензинперетворюючого фермента 2 (АПФ2) в холангіоцитах не є безпосереднім механізмом ураження печінки при COVID-19. АПФ2 служить рецептором для входу SARS-CoV-2 в клітини, але його експресія в холангіоцитах відносно низька.

Таким чином, найбільш правильним варіантом відповіді на питання про механізм ураження печінки при COVID-19 є:

Синдром системної запальної відповіді та цитокінові шторми.

Цей механізм призводить до запалення та пошкодження гепатоцитів, викликаючи ураження печінки, що спостерігається у пацієнтів з COVID-19.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *