ЯК ПРАВИЛЬНО КУДИ ЧИ КУДА

Як правильно: "куди" чи "куда"

В українській мові слова "куди" і "куда" є прислівниками місця, що вказують напрям. Вони відрізняються за вимовою, але мають однакове значення.

"Куди"

Форма "куди" використовується після:

 • Прийменників з кінцевим приголосним: до, від, по, з, без, для, крізь, над, під, коло, за, про;
 • Слів із суфіксом -ськи: по-сусідськи, по-братськи, по-домашньому;
 • Фінітивних дієслів: їсти, пити, спати, сидіти, лежати;
 • Слів "йди", "їдь", "хоче", "треба":
  • "Куди йдеш?"
  • "Куди треба їхати?"
  • "Він хоче кудись поїхати."
 • Неозначених займенників із суфіксом -сь-: кудись, будь-куди;
 • Фраз типу "ким бути", "що робити":
  • "Не знаю, ким бути і куди йти."

"Куда"

Форма "куда" використовується в таких випадках:

 • Після прийменників з кінцевою голосною: в, на, до, за;
 • Після слів, що закінчуються на голосний, а також після голосних наприкінці слова:
  • "Куда поставити вазу?"
  • "До чого це призведе?"
 • У фразах типу "куди б не", "не куди-небудь";
 • Побутово, для надання мовленню більш розмовно-фамільярного відтінку.

Критерій вибору форми

Основним критерієм вибору форми "куди"/"куда" є звучання слова, що передує прислівнику. Якщо це приголосний звук, вживається "куди", якщо голосний – "куда".

Приклади використання

 • "Він поїхав куди очі бачать."
 • "Не знаю, куди йти."
 • "Хотіла б, щоб ви розповіли мені, куда рухатися далі."
 • "Невідомо куда він дінеться."
 • "Пішов кудись і досі не повернувся."

Помилка "кудась"

Неправильно використовувати форму "кудась" після прийменників з кінцевим приголосним. Правильно: "куди-небудь".

Історичне походження

Форми "куди" і "куда" з'явилися в результаті давнього історичного процесу. Спочатку в праслов'янській мові був лише прислівник "къдѣ", який по-різному звучав залежно від позиції наголосу. Згодом у мові утворилися два варіанти: "куды" (з наголосом на першому складі) і "къдѣ" (з наголосом на другому складі). Під час еволюції мови "куды" набуло значення місцевого або просторового напрямку, а "къдѣ" – значення питального і відносного прислівника.

Відмінності між "куди" і "куда" остаточно закріпилися в українській мові в XIX столітті завдяки зусиллям учених-мовознавців.

Запитання 1: Як правильно писати: "куди" чи "куда"?

Відповідь: За правилом українського правопису слово "куди" пишеться через "и", коли стоїть у кінці речення, або коли після нього стоїть знак питання. У всіх інших випадках пишеться "куда".

Запитання 2: У яких випадках пишеться "куди"?

Відповідь: "Куда" пишеться:

 • у середині речення;
 • перед словом, що починається з голосної;
 • перед словами "туди" та "сюди";
 • після прийменників "до", "за", "через".

Приклад: Напишіть лист і відправте його куди слід.

Запитання 3: У яких випадках пишеться "куда"?

Відповідь: "Куда" пишеться:

 • у кінці речення;
 • коли після нього стоїть знак питання;
 • у стійких виразах, таких як "зусібіч куди не глянь".

Приклад: Куди ви йдете?

Запитання 4: Як запам'ятати правило написання слів "куди" та "куда"?

Відповідь: Запам'ятати правило можна за допомогою мнемонічної фрази: "Куди пишемо зі знаком 'и', куди пишемо з знаком'?'."

Запитання 5: Чи є якісь винятки з правила написання слів "куди" та "куда"?

Відповідь: Винятком із правила є словосполучення "куди б" (наприклад: "Куди б ти не пішов"). У всіх інших випадках правило діє неухильно.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *