ЩО ЗНАЧИТЬ ДУЖКА?

Що таке дужка

Дужка — це знак пунктуації, який використовується для виділення окремих частин тексту, що мають певне смислове або граматичне значення, та їх відокремлення від основного тексту. Дужки можуть бути круглими, квадратними, фігурними або кутовими.

Круглі дужки

Круглі дужки ( ) найчастіше використовуються для:

* Вставних слів або виразів, що пояснюють або доповнюють основний текст, наприклад: “Я перепитав її (бабусю) ще раз”.
* Розкриття змісту або перекладу абревіатур, наприклад: “КВН (Клуб веселих і кмітливих)”.
* Оформлення відокремлених членів речення, наприклад: “Втомлений (від дороги), він швидко заснув”.
* Виділення вставних або зворотних зворотів, наприклад: “Він не пам’ятав (чи не хотів пам’ятати) про те, що сталося”.
* Виділення посилань на літературу або джерела інформації, наприклад: “[1]”.

Квадратні дужки

Квадратні дужки [ ] використовуються для:

* Вставлення будь-яких доповнень або пояснень всередину тексту, що не належать до його структури, наприклад: “[Примітка: це не стосується жіночих персонажів]”.
* Оформлення дат, наприклад: “створено в 1980-х [роках]”.
* Виділення розділів у тексті, наприклад: “5. [Історичний контекст]”.
* Зміни чи виправлення тексту, що вже був опублікований, наприклад: “підозрюваний був заарештований вчора [сьогодні]”.

Фігурні дужки

Фігурні дужки { } використовуються для:

* Оформлення математичних множин та їх елементів, наприклад: “множина {1, 2, 3, 4}”.
* Виділення коментарів або зауважень у програмуванні, наприклад: “{цей блок коду не виконується}”.
* Виділення фрагментів тексту, які мають бути видалені, наприклад: “{первісна версія тексту}”.
* Оформлення полів вводу даних, наприклад: “{ім’я користувача}”.

Кутові дужки

Кутові дужки < > використовуються для:

* Оформлення тегів в HTML та інших мовах розмітки, наприклад: “

абзац

“.
* Зміни чи уточнення в тексті, що вносять додаткову інформацію, наприклад: “Цей завод <був закритий> в 2010 році”.

Область застосування дужок може також варіюватися залежно від мови, країни, використання та стандартів стилю. Наприклад, у польській мові квадратні дужки можуть використовуватися для позначення мовлення, у французькій мові круглі дужки використовуються для виділення підзаголовків.

У певному контексті дужки можуть використовуватись у фігуральному значенні, наприклад:

* Дужки () – кругові дужки, які використовують для позначення паузи або вираження емоцій, наприклад, “Мій друг (ідіот) зовсім не вміє співати”.
* Дужки {} – фігурні дужки, які використовують для позначення чогось необов’язкового або додаткового, наприклад, “Цей фільм добрий {але занадто довгий}”.

Запитання 1: Що таке дужка?
Відповідь: Дужка – це розділовий знак у вигляді пари однакових за формою і розміром фігурних ({} або [] або ()), які ставляться в письмовому тексті перед відкритою і після закритої частини виділюваної конструкції.

Запитання 2: Яке призначення дужок у тексті?
Відповідь: Дужки використовуються для:

 • виділення уточнюючої, пояснювальної, додаткової інформації;
 • оформлення перерахувань у тексті;
 • відокремлення вставок, авторських відступів, ремарок та інших елементів тексту;
 • розмежування частин математичних та хімічних виразів;
 • позначення ступеня або індексу у математичних записах.

Запитання 3: Які є правила використання дужок?
Відповідь: Основні правила використання дужок:

 • Дужки завжди ставляться парами.
 • Вміст дужок відокремлюється від решти тексту пробілами.
 • Круглі дужки () зазвичай використовуються для виділення вставних конструкцій, а квадратні дужки [] – для виділення додаткових пояснень або зауважень.
 • Фігурні дужки {} використовуються для виділення списків, структурних елементів тексту або математичних виразів.

Запитання 4: Коли не потрібно використовувати дужки?
Відповідь: Дужки не потрібні:

 • Якщо виділювана інформація є невід'ємною частиною речення і не потребує додаткового виділення.
 • Якщо виділюваний фрагмент вже виділяється іншими розділовими знаками, наприклад, комами.
 • У коротких, лаконічних текстах, де виділення зайвої інформації може зробити текст перевантаженим.

Запитання 5: Як правильно розставляти дужки в складному тексті?
Відповідь: При розстановці дужок у складному тексті слід дотримуватись таких правил:

 • Виділяти однією парою дужок лише близькі за змістом та структурою фрагменти.
 • Якщо дужки у тексті вкладені одна в одну, то першими закриваються найменші дужки.
 • При наявності декількох послідовних дужок слід використовувати різні типи дужок (наприклад, (), [], {}) для уникнення плутанини.
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *