ЩО ТАКЕ УДК ДО СТАТТІ

Універсальна десяткова класифікація для статей

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це система бібліотечно-бібліографічної класифікації, що забезпечує індексацію документів усіх галузей знань і наочний показ спільних, взаємозалежних та суміжних понять, а також зв’язків між ними. Використовується для організації та пошуку інформації в бібліотеках, архівах, музеях та інших інформаційних установах.

УДК заснована на ієрархічному принципі поділу понять і має деревоподібну структуру. Вона складається з десяти основних розділів, які поділяються на підрозділи, розділи та підрозділи нижчих рівнів. Весь фонд знань поділяється на 10 головних розділів:

* 0 Загальні питання. Науки і знання. Організація. Документація. Музеєзнавство. Бібліотечна справа. Інформатика.
* 1 Філософія. Психологія. Логіка. Етика. Естетика. Релігія. Атеїзм.
* 2 Релігія. Теологія. Богослов’я. Міфологія.
* 3 Суспільні науки. Політика. Економіка. Право. Військова справа. Освіта. Народи світу. Етнографія. Фізкультура і спорт.
* 4 Загальна мовознавство. Лінгвістика. Мови світу.
* 5 Математика. Природничі науки. Технічні науки.
* 6 Застосовані науки. Медицина. Техніка. Сільське і лісове господарство. Промисловість і ремесла. Транспорт.
* 7 Мистецтво. Фотографія. Кіно. Музика. Танці. Архітектура. Дизайн.
* 8 Мовознавство. Літературознавство. Художня література.
* 9 Географія. Біографії. Історія.

Індексація статей за УДК дозволяє групувати та систематизувати їх за основною тематикою та забезпечує пошук документів за різноманітними критеріями. УДК-індекс присвоюється заголовку статті або короткому анотації та вказується в метаданих статті.

УДК-індекс статті складається з однієї або декількох дробів. Цифри у знаменнику дробу означають номер основного розділу та підрозділів УДК, під якими класифікується даний документ. Цифри в чисельнику дробу означають номер розділу і підрозділів, які виражають додаткові аспекти теми. Дроби поєднуються крапкою або двокрапкою.

Наприклад, статті з загальної теорії літератури буде присвоєно УДК-індекс 82.0, а статті про українську літературу – УДК-індекс 821.161.2.

УДК постійно розширюється та оновлюється з метою відображення нових наукових дисциплін та галузей знань. Це універсальна класифікаційна система, яка дозволяє систематизувати й упорядковувати інформацію з різних джерел і забезпечує зручний пошук необхідних відомостей.

Запитання 1: Що таке УДК?

Відповідь: Універсальна десятична класифікація (УДК) – це система організації інформації та знань, що використовує ієрархічну структуру з десятизначними кодами. Вона надає кожному поняттю або предметовій області унікальний код, який складається з трьох основних частин:

  • Основний клас: розділ або галузь знань (000-999)
  • Допоміжний клас: аспект, характеристика або точка зору (00-99)
  • Спеціальний клас: вужче поняття або підтема (00-99)

Запитання 2: Як УДК використовується в статтях?

Відповідь: УДК використовується в статтях як схема індексації, яка дозволяє систематизувати інформацію для легшого пошуку та організації. Індекс УДК, який зазвичай вказується вгорі або в кінці статті, надає конкретну категорію або тему, до якої стаття належить. Це допомагає дослідникам, бібліотекарям та користувачам знайти та переглянути статті, що стосуються відповідних тем.

Запитання 3: Хто розробляє та підтримує УДК?

Відповідь: Міжнародна федерація інформації та документації (IFLA) відповідає за розробку, оновлення та публікацію УДК. Федерація співпрацює з іншими професійними та національними організаціями, щоб забезпечити послідовність та актуальність системи.

Запитання 4: Чи є УДК міжнародним стандартом?

Відповідь: Так, УДК є міжнародним стандартом ISO 169:2019. Це означає, що він визнаний та використовується в усьому світі установами, дослідниками та бібліотеками для організації інформації.

Запитання 5: Якими є переваги використання УДК до статей?

Відповідь: Використання УДК до статей має кілька переваг, зокрема:

  • Полегшує пошук і перегляд статей із певними темами
  • Допомагає в організації та індексації інформації в базах даних і бібліотечних фондах
  • Покращує сумісність між різними базами даних та платформами
  • Надає авторам статей структуру для організації свого контенту
  • Забезпечує консистентність та об'єктивність при індексуванні статей
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *