ЩО ТАКЕ СТАТУТ ООН

Статут ООН

Статут Організації Об’єднаних Націй — основоположний документ ООН, який визначає цілі, принципи, структуру та функції організації. Це міжнародний договір, який був підписаний 26 червня 1945 року 51 державою-членом ООН. Статут набув чинності 24 жовтня 1945 року, після ратифікації його всіма п’ятьма постійними членами Ради Безпеки (Китай, Франція, росія, Великобританія, США) та більшістю інших держав-підписантів.

Цілі ООН

Відповідно до Статуту, основними цілями ООН є:

* Підтримувати міжнародний мир і безпеку шляхом запобігання загрозам миру, придушення актів агресії та вирішення міжнародних суперечок мирними засобами;
* Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до принципу самовизначення народів;
* Здійснювати міжнародне співробітництво для розв’язання міжнародних економічних, соціальних, культурних та гуманітарних проблем;
* Бути центром для узгодження дій націй з метою досягнення цих спільних цілей.

Принципи ООН

Статут визначає наступні принципи, на яких ґрунтується ООН:

* Повага до суверенної рівності всіх держав-членів;
* Обов’язок держав-членів сумлінно виконувати взяті на себе за Статутом зобов’язання;
* Заборона державам-членам погрожувати силою або застосовувати її проти інших держав-членів;
* Обов’язок держав-членів надавати допомогу ООН у вживанні заходів для підтримання міжнародного миру та безпеки;
* Відкритість ООН для усіх миролюбних держав, які беруть на себе зобов’язання дотримуватися Статуту.

Структура ООН

Структура ООН складається з шести основних органів:

* Генеральна Асамблея, в якій представлені всі держави-члени;
* Рада Безпеки, що несе основну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки;
* Економічна та соціальна рада, що координує економічну і соціальну діяльність ООН;
* Рада з опіки, що наглядає за опікою над територіями, що були під міжнародним мандатом;
* Міжнародний суд, головний судовий орган ООН;
* Секретаріат, очолюваний Генеральним секретарем, який здійснює адміністративні функції ООН.

Функції ООН

ООН здійснює широкий спектр функцій, у тому числі:

* Запобігання конфліктам і підтримка міжнародного миру шляхом дипломатії, посередництва та миротворчих місій;
* Надання гуманітарної допомоги жертвам стихійних лих, конфліктів та інших криз;
* Сприяння економічному і соціальному розвитку, у тому числі через програми з охорони здоров’я, освіти та боротьби з бідністю;
* Захист прав людини, у тому числі через міжнародні конвенції та механізми моніторингу;
* Організація міжнародного співробітництва у сфері культури, науки, освіти та інших галузях.

Поправки до Статуту

Статут можна змінювати лише за згодою двох третин держав-членів Генеральної Асамблеї та ратифікацією його всіма п’ятьма постійними членами Ради Безпеки. Поправки до Статуту були прийняті кілька разів, у тому числі для збільшення членства в Раді Безпеки та створення нових органів ООН.

Значення Статуту ООН

Статут ООН є основою для міжнародного співробітництва та зусиль зі збереження миру, безпеки та благополуччя людства. Він забезпечує правову базу для діяльності ООН та служить постійним нагадуванням про важливість співпраці між націями у вирішенні спільних проблем. Статут надихнув на створення численних міжнародних організацій та договорів, які сприяють миру, безпеці та добробуту у всьому світі.

1. Що таке Статут ООН?

Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН) є міжнародним договором, який визначає цілі, принципи та структуру Організації Об'єднаних Націй. Він був підписаний 26 червня 1945 року і набув чинності 24 жовтня 1945 року. Цей документ є основою міжнародного співробітництва з метою підтримання миру і безпеки у світі, розвитку дружніх відносин між націями та сприяння соціальному прогресу.

2. Які основні цілі Статуту ООН?

Статут ООН встановлює такі основні цілі:

 • Підтримка міжнародного миру та безпеки.
 • Розвиток дружніх відносин між націями на основі поваги до рівноправності та самовизначення народів.
 • Досягнення міжнародного співробітництва у вирішенні економічних, соціальних, культурних та гуманітарних проблем.
 • Захист та просування прав людини.
 • Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих спільних цілей.

3. Які принципи Статуту ООН?

Статут ООН ґрунтується на таких принципах:

 • Суверенна рівність усіх країн-членів.
 • Обов'язок усіх країн-членів виконувати свої зобов'язання за Статутом.
 • Недопущення втручання у внутрішні справи країн-членів.
 • Мирне вирішення міжнародних спорів.
 • Колективна безпека, що вимагає від усіх країн-членів співпрацювати для запобігання та стримування агресії.

4. Яка структура ООН відповідно до Статуту?

Статут ООН передбачає створення таких основних органів Організації:

 • Генеральна Асамблея.
 • Рада Безпеки.
 • Економічна і Соціальна Рада.
 • Міжнародний Суд.
 • Секретаріат.

Кожен з цих органів має конкретні повноваження та відповідальність для досягнення цілей Статуту.

5. Наскільки важливий Статут ООН?

Статут ООН є надзвичайно важливим документом, оскільки він створює основу для міжнародного співробітництва та підтримки миру та безпеки у світі. Це також документ, який визначає основні принципи міжнародного права. Крім того, Статут ООН є основою для численних міжнародних договорів та угод, які є важливими для регулювання міжнародних відносин.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *