ЩО ТАКЕ СИНОНІМІЧНИЙ РЯД

Синонімічний ряд

Синонімічний ряд (синонімічний ряд) – це група слів, що мають однакове або близьке значення та виконують ту саму граматичну функцію, а також відносяться до однієї семантичної області. Слова в синонімічному ряду можуть бути різними частинами мови: іменниками, дієсловами, прикметниками, прислівниками тощо.

Типи синонімічних рядів

Існують різні типи синонімічних рядів, засновані на ступені семантичної близькості між словами:

*

Абсолютні синоніми – слова, що мають абсолютно однакове значення та можуть бути взаємозамінні в будь-якому контексті. Прикладами є: велосипед – байк, літак – аероплан, будівля – споруда.

*

Контекстуальні синоніми – слова, що мають однакове значення лише в певних контекстах. Наприклад, слова молодий і зелений є контекстуальними синонімами у виразі “зелений юнак”, де означають недосвідченість.

*

Ідеографічні синоніми – слова, що мають схоже значення, але відрізняються нюансами, які часто мають експресивний або стилістичний характер. Наприклад, слова красивий, прекрасний, чудовий є ідеографічними синонімами, які передають різні рівні оцінки естетичних якостей.

*

Семантико-граматичні синоніми – слова, що мають загальне значення, але відрізняються граматичними властивостями. Наприклад, слова бігати, бігти і побігти є семантико-граматичними синонімами, але мають різні способи відмінювання.

Функції синонімічних рядів

Синонімічні ряди виконують ряд важливих функцій у мові:

*

Усунення тавтології – синоніми дозволяють уникнути повторення одного й того самого слова, роблячи мову більш різноманітною та інформативною.

*

Передача нюансів значення – використання синонімів дозволяє передати тонкі відтінки значення, які не можна виразити одним словом.

*

Емоційне та експресивне фарбування – синоніми мають різні емоційні та експресивні відтінки, що дозволяє досягти бажаного стилістичного ефекту.

*

Забезпечення зв’язності тексту – синоніми створюють лексичний зв’язок між різними частинами тексту, полегшуючи його читання та розуміння.

Утворення синонімічних рядів

Синонімічні ряди можуть утворюватися різними способами:

*

Запозичення слів з інших мов – наприклад, синонімічний ряд говорити, казати, мовити, ректи включає слова, запозичені з різних слов’янських мов.

*

Утворення нових слів – наприклад, синонімічний ряд приятель, друзяка, товариш утворився за рахунок суфіксального словотворення.

*

Семантичні зміни – з часом слова можуть змінювати своє значення, стаючи синонімами для вже існуючих слів. Наприклад, слово розумний колись означало “швидкий, жвавий”, але згодом набуло значення “розумово розвинений”.

Практичне значення синонімічних рядів

Синонімічні ряди мають велике практичне значення в різних сферах діяльності:

*

Література – синоніми допомагають письменникам уникати повторення та створювати більш виразні та образні тексти.

*

Журналістика – синоніми дозволяють журналістам точно передавати інформацію та уникати маніпулятивних прийомів.

*

Редагування – синоніми допомагають редакторам урізноманітнити мову тексту та усунути тавтологію.

*

Переклад – синоніми допомагають перекладачам знайти відповідні слова для передачі тонких відтінків значення в цільовій мові.

*

Словникова робота – синонімічні ряди є основою для створення тезаурусів та інших словників.

Висновки

Синонімічні ряди є одним із найважливіших елементів лексичної системи мови. Вони дозволяють урізноманітнити мову, передавати тонкі відтінки значення, уникати тавтології та досягати різних стилістичних ефектів. Розуміння синонімічних рядів є важливим для ефективного володіння мовою та її використання в різних сферах діяльності.

Запитання 1: Що таке синонімічний ряд?

Відповідь: Синонімічний ряд — це група слів, що мають близьке лексичне значення та можуть замінювати одне одного в реченні, не змінюючи його загальний зміст. Синоніми можуть відрізнятися відтінками значення, емоційним забарвленням та сферою вживання.

Запитання 2: Яка основна мета використання синонімів?

Відповідь: Основними цілями використання синонімів є уникнення повторів, збагачення мови, підвищення її виразності та точності. Синоніми дозволяють передати найтонші відтінки думки, зробити текст більш різноманітним і цікавим.

Запитання 3: Як утворюються синонімічні ряди?

Відповідь: Синонімічні ряди утворюються шляхом словникоутворення (наприклад, домівка, будинок, хата, оселя) або запозичень (наприклад, бумеранг, палиця метальна, зворотка). Крім того, синонімами можуть ставати фразеологізми, омоніми та контекстуальні синоніми (ті, що з'являються лише в певному контексті).

Запитання 4: Як визначити синонімічний ряд?

Відповідь: Щоб визначити синонімічний ряд, необхідно підібрати слова, що мають близьке значення, і перевірити їхню взаємозамінність у різних контекстах. Слова, що можна підставляти одне замість іншого без зміни загального змісту, є синонімами та утворюють синонімічний ряд.

Запитання 5: Які типи синонімічних рядів існують?

Відповідь: Розрізняють три основні типи синонімічних рядів: ідеографічні (слова з однаковим значенням, але різним емоційним забарвленням, наприклад, приятель, друг, товариш), стилістичні (слова зі схожим значенням, але різним стилістичним забарвленням, наприклад, говорити, казати, мовити) та семантичні (слова зі схожим значенням, але різними відтінками, наприклад, старий, літній, похилий).

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *