ЩО ТАКЕ РУСИФІКАЦІЯ КОРОТКО

Русифікація

Русифіка́ція — комплекс заходів, спрямованих на заміну місцевих мов та культур російською мовою та російською культурою, та на впровадження російськоцентричної системи цінностей у сфери суспільного життя.

Історичні витоки

Русифікаційна політика має давнє походження, успадковане Російською імперією від Московського царства. Ще з XVII століття Московська держава асимілювала народи, що проживали на територіях, що були приєднані до її складу. Ця політика продовжилася в часи Російської імперії та була спрямована на зміцнення російської національної ідентичності та розширення кордонів російської культури.

XX століття

У радянський період русифікація стала одним з основних інструментів комуністичної партії для створення єдиного радянського народу. Впроваджувалася політика активного викладання російської мови в школах і вишах, а національні мови республік, що входили до складу СРСР, поступово витіснялися. Російська мова стала засобом комунікації та інтеграції в радянське суспільство.

Посткомуністичний період

Після розпаду СРСР русифікаційна політика продовжувала проводитися в деяких пострадянських державах. Як приклад, можна навести Росію, де досі ведуться дискусії про обов’язкове викладання російської мови в національних республіках. У сучасній Україні після Революції Гідності й анексії Криму та Донбасу русифікація розглядається як один із основних інструментів російської агресії та дискримінації української мови.

Наслідки русифікації

Русифікація має далекосяжні наслідки для мов, культур та ідентичностей народів. Вона може призвести до:

* Мовної асиміляції та втрати національних мов, що зумовлює пригнічення культурної самобутності.
* Ерозії національних культур та їхнього багатоманіття, що призводить до однорідності й втрати культурного спадку.
* Деформації історичної пам’яті та формування спотвореного уявлення про минуле, що провокує історичні конфлікти та загострення міжетнічних відносин.
* Порушення прав людини, що пов’язані з правом на вільне вираження своєї ідентичності, використання рідної мови в публічному просторі та отримання освіти національною мовою.

Русифікація є важливою темою в дослідженнях з політології, соціолінгвістики та етнополітики. Вона вивчається як інструмент державної політики, що може впливати на мовну карту світу, етнічні конфлікти та формування національної ідентичності.

Приклади русифікації

Існує безліч прикладів русифікації в Україні, росії та інших пострадянських державах. Наприклад:

* Обов’язкове викладання російської мови в школах національних республік, навіть якщо це суперечить конституції цих республік.
* Переведення виробництва документації та офіційних повідомлень на російську мову в регіонах зі значною часткою національних меншин.
* Російськомовні ЗМІ в регіонах, де більшість населення розмовляє національною мовою.
* Заборона або обмеження використання національних символів і назв, які пов’язані з символікою національної ідентичності.

Боротьба з русифікацією

Багато народів, які постраждали від русифікації, ведуть боротьбу за збереження своєї мови та культури. Вони виступають за мовну рівноправність, захист прав національних меншин і використання національних мов у всіх сферах суспільного життя.

Борьба з русифікацією може набувати різних форм, серед яких:

* Проведення мовних реформ, що передбачають запровадження національних мов як обов’язкових до вивчення та використання в державі.
* Створення національних освітніх і культурних установ, які сприяють збереженню та розвитку національних мов і культур.
* Підтримка національної літератури, кінематографу та інших мистецтв, які сприяють популяризації національної мови та культури.
* Пропаганда багатомовності, толерантності до інших культур і поваги до права народів на самоідентифікацію.

Русифікація як інструмент геополітики

Русифікація часто розглядається як інструмент геополітичного впливу. Впливові держави, такі як росія, можуть використовувати русифікацію для того, щоб розширити свій культурний вплив, зміцнити позиції своєї мови та прив’язати до себе регіони, які мають історичні чи етнічні зв’язки з ними.

Русифікація може створювати зону мовного та культурного комфорту для етнічних груп, які є носіями російської мови, але проживають за межами росії. Це сприяє інтеграції цих груп у російське суспільство та може сприяти поширенню російського культурного впливу в сусідніх країнах.

Однак русифікація також може призводити до міжетнічних конфліктів і напруженості, оскільки вона може сприйматися як загроза національній ідентичності та культурній самобутності інших народів.

Боротьба проти русифікації часто стає питанням національної безпеки та збереження суверенітету для держав, які цього зазнають. Вони вживають заходів для захисту своєї мови та культури, протидіють розповсюдженню російської мови та культурного впливу та підтримують національну ідентичність своїх громадян.

Запитання 1: Що таке русифікація?

Відповідь: Русифікація – це процес нав'язування російської мови, культури та ідентичності неросійським народам. Це політика, спрямована на заміщення місцевих мов, звичаїв та традицій російськими аналогами. Русифікація часто застосовувалась Російською імперією та Радянським Союзом для контролю над поневоленими територіями.

Запитання 2: Які методи використовуються для русифікації?

Відповідь: Методи русифікації можуть включати:

 • Обов’язкове вивчення російської мови в школах та університетах
 • Заборона використання місцевих мов у державних установах і ЗМІ
 • Перейменування топонімів на російські назви
 • Заселення російськомовного населення на неросійські території
 • Утиски національних культурних і релігійних практик

Запитання 3: Чому відбувається русифікація?

Відповідь: Русифікація використовується для різних цілей, зокрема:

 • Контроль над поневоленими територіями
 • Політичне та культурне домінування
 • Пода压 національних рухів опору
 • Забезпечення однорідності та лояльності серед населення
 • Знищення культурного різноманіття

Запитання 4: Які наслідки русифікації?

Відповідь: Русифікація має серйозні наслідки для неросійських народів, включаючи:

 • Втрата рідної мови та культури
 • Знищення національної ідентичності
 • Зниження самооцінки та почуття приналежності
 • Насильство та дискримінація проти національних меншин
 • Порушення прав людини

Запитання 5: Як протистояти русифікації?

Відповідь: Існує кілька способів протистояти русифікації:

 • Збереження та використання рідної мови
 • Підтримка національних культурних і релігійних практик
 • Захист прав людини національних меншин
 • Міжнародний осуд та тиск на країни, які здійснюють русифікацію
 • Освіта та підвищення обізнаності про русифікацію та її наслідки
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *