ЩО ТАКЕ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ

Порівняльний зворот

Порівняльний зворот — це граматична конструкція, яка виражає зіставлення або подібність двох явищ чи предметів за певною ознакою. У порівняльному звороті виділяється два компоненти: порівнюване та порівняльне.

Порівнюване

Порівнюване — це об’єкт, який береться за основу порівняння і з яким зіставляється інший об’єкт. Порівнюване зазвичай виражається іменником, займенником або субстантивованою частиною мови.

Порівняльне

Порівняльне — це об’єкт, який служить для порівняння з порівнюваним. Порівняльне може виражатися іменником, займенником, прикметником або прислівником.

Сполучники порівняння

Сполучники порівняння виражають взаємозв’язок між порівнюваним та порівняльним і вказують на характер співвідношення між ними. До сполучників порівняння належать:

* як
* мов, мовби
* неначе, ніби, нібито
* наче
* подібно до
* так … як
* не … як

Типи порівняльних зворотів

Залежно від структури та засобів вираження порівняння розрізняють такі типи порівняльних зворотів:

* Прості порівняльні звороти: складаються лише з порівнюваного та порівняльного. Наприклад: “білий як сніг”, “холодний мов лід”.
* Розгорнуті порівняльні звороти: мають більш розгорнуту структуру і включають додаткові слова або фрази, які уточнюють або посилюють порівняння. Наприклад: “красивий наче ангел”, “тонкий як павутинка”.
* Порівняння за допомогою дієприкметників та дієприслівників: використовують дієприкметники або дієприслівники для вираження співвідношення між порівнюваним та порівняльним. Наприклад: “біліючий мов сніг”, “співаючи як соловей”.

Функції порівняльних зворотів

Порівняльні звороти виконують у мові такі функції:

* Художньо-зображальна: створюють образне, яскраве уявлення про явище чи предмет.
* Логіко-пізнавальна: виражають логічні зв’язки між явищами, допомагають встановити спільне чи відмінне в них.
* Експресивна: передають емоційне ставлення мовця до описуваного предмета чи явища.

Приклади порівняльних зворотів

* “Усміхається, як ясне сонечко”
* “Сніг лежить мов білий килим”
* “Погляд гострий як бритва”
* “Біжить як вітер”
* “Почувається ніби вдома”
* “Працьовитий наче мураха”
* “Стрункий як тополя”
* “Говорить так тихо, ніби боїться розбудити”
* “Сміється подібно до срібних дзвіночків”
* “Терплячий як камінь”
* “Розумний не по роках”
* “Сміливий мов лев”
* “Прив’язаний до дому як цуценя”
* “Здоров’я міцне як дуб”
* “Голос звучний як труба”
* “Відданий як собака”
* “Необхідний як повітря”
* “Важкий як свинець”
* “Легкий як пір’їнка”

Запитання 1: Що таке порівняльний зворот?

Відповідь: Порівняльний зворот – це конструкція в мові, що використовується для порівняння двох або більше об'єктів або властивостей за допомогою слів "як", "ніж" або "ні…ні". Він складається з порівнюваного елемента (об'єкт або властивість), ніж або як (порівняльна форма), і другого порівнюваного елемента.

Запитання 2: Яка мета використання порівняльних зворотів?

Відповідь: Порівняльні звороти використовуються для:

 • Підкреслення подібностей або відмінностей між об'єктами або властивостями
 • Вираження ступеня якості або кількості
 • Створення яскравих образів або порівнянь в мові

Запитання 3: Які типи порівняльних зворотів існують?

Відповідь: Існує два основних типи порівняльних зворотів:

 • Рівні: Використовують "як", "ні…ні", "подібний до" для вираження схожості (наприклад, "Вона красива, як намальована", "Він так само здібний, як і його брат")
 • Нерівні: Використовують "ніж", "більш…ніж", "менш…ніж" для вираження відмінності в ступені (наприклад, "Ця машина швидша, ніж та", "Ця книга цікавіша за попередню")

Запитання 4: Як правильно будувати порівняльні звороти?

Відповідь: Щоб правильно побудувати порівняльний зворот, необхідно дотримуватися таких правил:

 • Порівнювані елементи повинні бути співрозмірними та мати схожу граматичну форму (наприклад, "більший за стіл", а не "більший за м'яч").
 • При використанні зворотів з "ніж" або "як" порівнюваний елемент стоїть перед ними, а другий порівнюваний елемент – після (наприклад, "Її очі темніші, ніж ніч", "Він високий, як вежа").
 • При використанні зворотів з "ні…ні" порівнювані елементи розташовуються один за одним з "ні" перед кожним (наприклад, "Вона ні хитра, ні підступна").

Запитання 5: Наведіть приклади використання порівняльних зворотів у різних ситуаціях.

Відповідь:

 • Художня література: "Він був холодний, як лід, і мовчазний, як могила"
 • Наукові статті: "Рослини, що ростуть у тіні, нижчі, ніж ті, що ростуть на сонці"
 • Повсякденне мовлення: "Ця куртка тепліша, ніж моя попередня", "Він талановитіший, ніж здається"
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *