ЩО ТАКЕ HIS HER

У англійській мові існують присвійні займенники his (його, його) і her (її, її), які використовуються для позначення належності предмета або якості певній особі. Вони утворюються від особових займенників третьої особи однини – he (він) і she (вона) відповідно.

His використовується для позначення належності предмета або якості чоловічій особі, а her – жіночій. Наприклад:

 • His car is blue. – Його машина синя.
 • She loves her new shoes. – Вона любить свої нові туфлі.

Присвійні займенники his і her можуть стояти як перед іменником, так і після нього. Порядок слів залежить від стилю мови та особистих уподобань того, хто говорить або пише.

У розмовному стилі більш поширеним є порядок слів, коли присвійний займенник стоїть перед іменником, наприклад:

 • His car is very fast. – Його машина дуже швидка.
 • Her new shoes are beautiful. – Її нові туфлі красиві.

У формальному стилі мови частіше використовується порядок слів, коли присвійний займенник стоїть після іменника, наприклад:

 • The car his is blue. – Машина його синя.
 • The new shoes her are beautiful. – Нові туфлі її красиві.

Присвійні займенники his і her можуть також використовуватися без іменника, коли предмет або якість, про які йдеться, зрозумілі з контексту.

 • I have lost his. – Я загубив його.
 • I like her very much. – Вона мені дуже подобається.

Крім того, присвійні займенники his і her можуть використовуватися в ідіоматичних виразах. Ось деякі приклади:

 • His and hers – належить їм обом
 • Her indoors – дружина
 • His outdoors – чоловік

Оволодіння присвійними займенниками his і her є важливим для ефективного спілкування англійською мовою як у розмовному, так і у формальному стилі.

Запитання 1: Що означають слова "his" і "her" в англійській мові?

Відповідь: "His" і "her" є присвійними займенниками, які вказують на те, що щось належить чоловікові ("his") або жінці ("her"). На відміну від інших типів займенників (наприклад, особових чи зворотних), присвійні займенники не мають незалежного граматичного випадку та завжди передують іменникам, які вони визначають.

Запитання 2: Коли слід вживати "his" чи "her"?

Відповідь: Вибір між "his" і "her" залежить від того, якому іменнику належить предмет. Якщо іменник позначений як чоловічий рід, використовуйте "his". Якщо іменник позначений як жіночий рід, використовуйте "her". Наприклад:

 • His car is red. (Його машина червона.)
 • Her dog is friendly. (Її собака дружній.)

Запитання 3: Чи можна використовувати "his" і "her" з іменами?

Відповідь: Так, можна використовувати "his" і "her" з іменами. Проте є важливе застереження: коли ви використовуєте "his" або "her" з ім'ям, ви насправді використовуєте форму присвійного прикметника. В цьому випадку "his" і "her" діють як прикметники, які визначають належність, а не як займенники. Наприклад:

 • His name is John. (Його ім'я Джон.)
 • Her sister is Mary. (Її сестра Мері.)

Запитання 4: Яка різниця між "his" і "he's"?

Відповідь: "His" є присвійним займенником, який вказує на належність, тоді як "he's" є скороченням від "he is", що є особовим займенником з дієсловом-зв'язкою. Простий спосіб запам'ятати різницю полягає в тому, що "his" завжди передує іменнику, тоді як "he's" ніколи цього не робить. Наприклад:

 • His book is on the table. (Його книга на столі.)
 • He's a doctor. (Він лікар.)

Запитання 5: Як правильно використовувати "his" і "her" в реченнях?

Відповідь: Щоб правильно використовувати "his" і "her" в реченнях, пам'ятайте про наступні правила:

 • Вживайте "his" для предметів, що належать чоловікам.
 • Вживайте "her" для предметів, що належать жінкам.
 • Уникайте використання "his" чи "her" для предметів, де стать не вказана або не важлива.
 • Вживайте присвійну форму "his" чи "her" з іменами лише для вказівки на належність.
 • Відрізняйте "his" (присвійний займенник) від "he's" (скорочення від "he is").
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *