ЩО ТАКЕ ДУМА ТА ЇЇ – ОЗНАКИ

Що таке дума та її ознаки

Дума – жанр українського фольклору, переважно епічного характеру. У думах змальовуються героїчні події з історії України, боротьба народу проти поневолювачів, соціальна несправедливість.

Ознаки дум:

 • Тематика: Історичні події (національно-визвольна боротьба, козацькі походи) або соціально-побутові проблеми (кохання, сімейні стосунки, бідність).
 • Архаїчна форма: Старовинна мова, використання архаїзмів, діалектизмів, символізму, повторів і зворотів.
 • Героїзм: Звеличення народних героїв, їхньої відваги, сили духу, любові до Батьківщини.
 • Трагізм: Переважно сумний, трагічний характер подій, втрата героями близьких, поневолення, смерть на полі бою.
 • Елементи балади і билини: Наявність міфічних і фантастичних елементів, поєднання героїчного і ліричного, нагнітання напруги, драматичні діалоги.
 • Виконання: Речитативне виконання під супровід кобзи або бандури.
 • Переважно усна традиція: Думи передавалися з вуст в уста, від покоління до покоління, тому існує багато варіантів однієї і тієї ж думи.
 • Символізм і метафоричність: Використання образів, символів і метафор для посилення художньої виразності та емоційного впливу.
 • Глибокий патріотизм: Любов до України, її історії, культури, народу є визначальною рисою дум.
 • Відображення суспільної свідомості: Думи віддзеркалюють політичні, соціальні та культурні настрої народу, їхню боротьбу за національну незалежність, справедливість та свободу.

Основні теми дум:

 • Героїчна боротьба українського народу проти татар, поляків, турків, царської росії.
 • Запорозька Січ, козацькі походи.
 • Панщина, кріпацтво, соціальна несправедливість.
 • Сімейні драми, кохання, зрада.
 • Життя і смерть, віра і сумніви.

Найвідоміші думи: "Дума про Марусю Богуславку", "Дума про козака Голоту", "Дума про Самійла Кішку", "Дума про Байду", "Дума про невольника".

Думи є цінним і багатим джерелом для вивчення історії, культури і фольклору України. Вони відіграли значну роль у формуванні української національної самосвідомості та укріпленні духу народу в боротьбі за свободу та незалежність.

Запитання 1:

 • Що таке дума в українській літературі?

Відповідь:

Дума — це жанр української народної епічної пісні, що з'явився в середині XVI століття. Думи оповідають про важливі історичні події, героїчну боротьбу проти загарбників та соціальну несправедливість.

Запитання 2:

 • Які основні ознаки українських дум?

Відповідь:

Ознаками дум є:

 • Речитативна форма викладу з мелодійною основою
 • Наявність двочастинної композиції (заспів та власне дума)
 • Повільний, урочистий темп
 • Узагальненість і типізація образів
 • Використання художніх засобів, таких як гіперболи, епітети, метафори

Запитання 3:

 • Які теми розкриваються в думах?

Відповідь:

Думи охоплюють широкий спектр тем, зокрема:

 • Героїчна боротьба українського народу з ворогами
 • Історичні події (наприклад, битва під Берестечком)
 • Соціальна несправедливість та визвольна боротьба
 • Доля і життя звичайних людей
 • Любовні переживання

Запитання 4:

 • Які існують різновиди українських дум?

Відповідь:

За змістовим та художнім оформленням думи поділяються на такі різновиди:

 • Героїко-історичні (наприклад, "Дума про козака Мамая")
 • Соціально-побутові (наприклад, "Дума про бідного Лазаря")
 • Козацькі (наприклад, "Дума про Богдана Хмельницького")

Запитання 5:

 • Яке значення мають українські думи?

Відповідь:

Українські думи мають велике історичне, культурне та художнє значення:

 • Зберігають пам'ять про важливі події минулого та формують національну свідомість
 • Відтворюють побут, звичаї та моральні цінності українського народу
 • Є високохудожніми творами, що вражають своєю епічною силою та поетичною майстерністю
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *