ЩО ТАКЕ COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

Ступені порівняння прикметників

Ступені порівняння прикметників — це граматична категорія, що вказує на різну міру вияву ознаки в предметах. У мовознавстві виділяють три ступені порівняння: звичайний, вищий і найвищий.

1. Звичайний ступінь

Звичайний ступінь прикметника вказує на ознаку предмета без порівняння з іншими предметами. Наприклад: "великий", "гарний", "швидкий".

2. Вищий ступінь

Вищий ступінь прикметника вказує на більш високу міру вияву ознаки в даному предметі порівняно з іншими. Він утворюється за допомогою суфіксів "-іш-", "-ш-", "-ж-": "вищий", "швидший", "гарніший".

У деяких випадках вищий ступінь утворюється за допомогою слів "більш" або "менш": "більш зручний", "менш приємний".

3. Найвищий ступінь

Найвищий ступінь прикметника вказує на найвищу міру вияву ознаки серед усіх порівнюваних предметів. Він утворюється за допомогою суфіксів "-айш-", "-яйш-": "найвищий", "найшвидший", "найгарніший".

У деяких випадках найвищий ступінь утворюється за допомогою слів "найбільш" або "найменш": "найбільш вигідний", "найменш приємний".

Утворення ступенів порівняння від прикметників з різним закінченням

 • Прикметники з закінченнями "-ий", "-ій", "-ей":
  • Вищий ступінь: "-іш-"
  • Найвищий ступінь: "-айш-"
 • Прикметники з закінченнями "-ний", "-нний":
  • Вищий ступінь: "-ш-"
  • Найвищий ступінь: "-іш-"
 • Прикметники з закінченням "-кий":
  • Вищий ступінь: "-ж-"
  • Найвищий ступінь: "-айш-"
 • Прикметники з закінченням "-ський", "-цький":
  • Вищий ступінь: "-ш-"
  • Найвищий ступінь: "-іш-"

Особливості утворення ступенів порівняння від деяких прикметників

 • Прикметники з основою на "-г", "-к", "-х" втрачають приголосний у вищому і найвищому ступенях: "легкий" – "легший" – "найлегший".
 • Прикметники з суфіксами "-тельний", "-ливий" втрачають їх у ступенях порівняння: "зручний" – "зручніший" – "найзручніший".
 • Деякі прикметники мають нетипові форми ступенів порівняння: "добрий" – "кращий" – "найкращий", "малий" – "менший" – "найменший".

Використання ступенів порівняння

Ступені порівняння використовуються для порівняння предметів за ознаками. Вони застосовуються в різних типах речень, зокрема:

 • У простих реченнях: "Ця машина швидша за ту."
 • У складних реченнях: "Хоча він найвищий в класі, він не найсильніший."
 • У компаративних конструкціях: "Вітер ставав все сильнішим."

Ступені порівняння прикметників відіграють важливу роль в мові, дозволяючи більш точно і виразно передавати зміст висловлювання.

Запитання 1: Що таке comparative and superlative?

Відповідь: Comparative (ступінь порівняння) і superlative (найвищий ступінь порівняння) – це граматичні форми прикметників і прислівників, що використовуються для порівняння двох або більше осіб, речей чи дій.

Запитання 2: Коли використовують comparative?

Відповідь: Comparative використовується для порівняння двох осіб, речей чи дій. Він вказує, що один елемент має більше або менше певної якості, ніж інший. Зазвичай використовується сполучник "than" (ніж), щоб з'єднати порівнювані елементи.

Запитання 3: Яка формула comparative?

Відповідь: Для більшості односкладових прикметників і прислівників comparative формується додаванням "-er" до кореня слова. Наприклад, "tall" (високий) > "taller" (вищий), "fast" (швидкий) > "faster" (швидше). Для двоскладових (закінчуються на "-y") і трискладових прикметників і прислівників перед "-er" вставляється "more". Наприклад, "happy" (щасливий) > "more happy" (щасливіший), "beautiful" (гарний) > "more beautiful" (гарніший).

Запитання 4: Коли використовують superlative?

Відповідь: Superlative використовується для порівняння трьох або більше осіб, речей чи дій. Він вказує, що один елемент має найбільшу або найменшу кількість певної якості в групі.

Запитання 5: Яка формула superlative?

Відповідь: Для більшості односкладових прикметників і прислівників superlative формується додаванням "-est" до кореня слова. Наприклад, "tall" (високий) > "tallest" (найвищий), "fast" (швидкий) > "fastest" (найшвидший). Для двоскладових (закінчуються на "-y") і трискладових прикметників і прислівників перед "-est" вставляється "most". Наприклад, "happy" (щасливий) > "most happy" (найщасливіший), "beautiful" (гарний) > "most beautiful" (найгарніший).

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *