РІЗНИЦЯ МІЖ СЛОВОМ І МОРФЕМОЮ

Слово і морфема — це дві основні одиниці мови, які відрізняються за своєю структурою, функціями та рольою в мовній системі.

Слово є найбільшою неподільною одиницею мови, яка має лексичне значення та виражає цілісне поняття. Слова можуть бути простими (складатися з одного кореня) або складними (мати кілька коренів і афіксів). Головною функцією слів є номінація, тобто називання предметів, явищ, дій, ознак. Наприклад, слово “кішка” називає конкретний об’єкт, а слово “читати” описує певну дію.

Морфема є найменшою неподільною одиницею мови, яка має певне граматичне значення, але не може самостійно виражати цілісне поняття. Морфеми поділяються на корені (виражають основне лексичне значення) та афікси (виражають додаткові граматичні значення). Наприклад, у слові “кошеня” корінь “кот” містить лексичне значення молодої особини, а суфікс “-ен” виражає значення зменшеності.

Отже, основна відмінність між словом і морфемою полягає в тому, що слово має лексичне значення і є самостійною одиницею мови, тоді як морфема має граматичне значення і є частиною слова. Морфеми поєднуються між собою в словах, надаючи їм різні граматичні форми.

Структура слова та морфеми

Слово складається з однієї або кількох морфем, кожна з яких має певну роль і функцію. Корені зазвичай містять лексичне значення слова, тоді як афікси додають до цього значення граматичні категорії, такі як число, рід, відмінок, час, вид тощо. Наприклад, у слові “котикам” корінь “кот” виражає лексичне значення, суфікс “-ик” виражає зменшення, а закінчення “-ам” вказує на множину та давальний відмінок.

Функції слова та морфеми

Слова слугують для передачі змісту і формування цілісного повідомлення. Вони є будівельним матеріалом мови і використовуються для вираження ідей, думок і почуттів. Морфеми відіграють важливу роль у граматичній організації мови, надаючи словам різну морфологічну форму і виражаючи граматичні категорії та відношення.

Приклади різниці між словом і морфемою

* Слово “бігати” складається з кореня “біг” і суфікса “-ти”, який виражає невизначений спосіб.
* Слово “камінь” є простим словом, що складається з одного кореня і не містить афіксів.
* У слові “дівчинка” корінь “дів” виражає значення жіночої особи, суфікс “-к” — зменшення, а закінчення “-а” — жіночий рід, однину та називний відмінок.
* Слово “читав” складається з кореня “чит”, префікса “про” (який змінює значення кореня) і суфікса “-в”, який вказує на минулий час чоловічого роду.

Розуміння різниці між словом і морфемою є важливим для усвідомлення структури і функціонування мови, а також для набуття грамотності та лінгвістичної компетенції.

Запитання 1:

Що таке слово і морфема?

Відповідь:

 • Слово: Одиниця мови, яка поєднує кілька морфем і виконує самостійну смислову і граматичну функцію в реченні.
 • Морфема: Найменша неподільна значуща частина слова, яка виражає певне граматичне або лексичне значення.

Запитання 2:

Яка основна різниця між словом і морфемою?

Відповідь:

Головна різниця полягає в рівні мовної структури. Слово є цілісною одиницею мови, тоді як морфема є структурним елементом слова.

Запитання 3:

Чи можуть морфеми існувати самостійно?

Відповідь:

Зазвичай морфеми не можуть існувати самостійно, оскільки вони потребують об'єднання з іншими морфемами для утворення слів. Однак є деякі винятки, такі як службові морфеми (наприклад, прийменники, сполучники), які можуть виступати як самостійні слова.

Запитання 4:

Наведіть приклади морфем і слів, що їх містять.

Відповідь:

 • Морфема: -чик- (суфікс, що виражає значення "особа, яка займається певною діяльністю")
 • Слово: Учитель
 • Морфема: не- (префікс, що виражає заперечення)
 • Слово: Нещасливий

Запитання 5:

Яке практичне значення розуміння різниці між словом і морфемою?

Відповідь:

Понимание різниці між словом і морфемою має важливе значення для:

 • Визначення структури слова
 • Виявлення граматичних і лексичних значень
 • Аналізу морфемного складу
 • Етимологічних досліджень
 • Розвитку мовної компетенції
КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *