РІЗНИЦЯ МІЖ ПОСТАНОВОЮ І УХВАЛОЮ СУДУ

Різниця між постановою та ухвалою суду

У процесі судового розгляду приймаються різні рішення, які мають юридичне значення і наслідки, серед них – постанови та ухвали. Незважаючи на схожість цих понять, між ними існують суттєві відмінності.

Постанова суду

Постанова є одним із видів судових рішень, ухвалених у першій інстанції, і є підсумком розгляду справи по суті. Вона приймається в результаті дослідження доказів, оцінки аргументів сторін і винесення висновку про права та обов’язки учасників справи.

Основні ознаки постанови:

* Приймається в нарадчій кімнаті, де судді обговорюють справу і формують рішення;
* Підписується всіма суддями, які брали участь у розгляді справи;
* Є обов’язковою для виконання всіма особами, яких вона стосується;
* Може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Види постанов:

* Заочна постанова – ухвалюється за відсутності відповідача, який був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи;
* Заочна постанова, яка ухвалюється у зв’язку з ухиленням відповідача від участі у справі;
* Ухвала про залишення заяви без розгляду;
* Ухвала про відмову у відкритті провадження.

Ухвала суду

Ухвала є судовим рішенням, яке виноситься з процесуальних питань, що виникають під час підготовки до судового розгляду або в процесі його проведення. Ухвала не вирішує справу по суті, а лише забезпечує належний порядок її розгляду.

Основні ознаки ухвали:

* Може бути прийнята як суддею одноособово, так і колегіальним складом;
* Не підписується суддями, які її прийняли;
* Не набирає законної сили, якщо не передбачено інше;
* Може бути оскаржена у випадках, передбачених законом.

Види ухвал:

* Ухвала про порушення провадження у справі;
* Ухвала про забезпечення позову;
* Ухвала про призначення експертизи;
* Ухвала про накладення штрафу;
* Ухвала про відкладення розгляду справи.

Порівняльна характеристика постанови та ухвали

| Характеристика | Постанова | Ухвала |
|—|—|—|
| Вирішення справи по суті | Так | Ні |
| Обов’язковість виконання | Так | Ні, якщо не передбачено інше |
| Набрання законної сили | Після закінчення строку на апеляційне оскарження | Зазвичай не набирає |
| Спосіб прийняття | Колегіально | Одноособово або колегіально |
| Форма | Повна або скорочена | Коротка |
| Підписання | Підписується всіма суддями | Не підписується |

Підсумовуючи, постанова є рішенням по суті спору, яке приймається за результатами розгляду справи та набирає законної сили, поки не буде оскаржено. Ухвала вирішує процесуальні питання і не набирає законної сили, крім випадків, передбачених законом. Чітке розуміння різниці між постановою та ухвалою допомагає краще орієнтуватися в судовій практиці та юридичних документах.

Запитання 1: У чому полягає основна різниця між постановою та ухвалою суду?

Відповідь: Постанова є рішенням суду, яке ухвалюється по суті справи, тоді як ухвала є процесуальним рішенням, яке регулює хід судового процесу. Постановою вирішується питання по суті спору, а ухвалою здійснюється рух справи.

Запитання 2: Як відрізнити постанову від ухвали за формою?

Відповідь: За формою постанова складається з трьох частин: вступної, описової та резолютивної, а ухвала має лише вступну та резолютивну частини. Постанова повинна містити відомості про склад суду, дату і місце винесення, назву і суть справи, мотиви винесення рішення, висновки суду, посилання на закони, на яких ґрунтується рішення. Ухвала містить менш детальну інформацію: зазначення дати і місця винесення, складу суду та вирішення суду у вигляді резолютивної частини.

Запитання 3: Які наслідки мають постанова та ухвала?

Відповідь: Постанова має силу судового рішення, є обов'язковою для виконання і набирає законної сили після спливу строку на апеляційне оскарження або його подання. Ухвала не має такої сили, вона регулює лише хід судового процесу.

Запитання 4: Чи можна оскаржити постанову та ухвалу?

Відповідь: Так, як постанову, так і ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку. Проте строки для апеляційного оскарження різні. Постанову можна оскаржити протягом 30 днів, а ухвалу – протягом 15 днів з дня її ухвалення.

Запитання 5: До якої категорії судових рішень належать постанова та ухвала?

Відповідь: Постанова належить до категорії судових рішень, які вирішують питання по суті справи. Ухвала належить до категорії судових ухвал, які регулюють хід судового процесу.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *