ОБЧИСЛІТЬ ДЕ БІЛЬШЕ МОЛЕКУЛ

Обчислення кількості молекул

Кількість молекул у даному об’ємі визначається за формулою:

“`
N = n * V / V_m,
“`

де:

* N – кількість молекул;
* n – кількість моль речовини;
* V – об’єм газу;
* V_m – молярний об’єм газу.

Молярний об’єм – це об’єм, займаний одним молем газу за нормальних умов (273,15 K, 1 бар). Для ідеального газу молярний об’єм дорівнює 22,414 л/моль.

Для обчислення кількості молекул у певній масі речовини використовується формула:

“`
N = m * N_A / M,
“`

де:

* N – кількість молекул;
* m – маса речовини в грамах;
* N_A – число Авогадро (6,022 × 10^23 1/моль);
* M – молярна маса речовини в грамах на моль.

Приклад 1:

Обчислити кількість молекул у 1 літрі водню за нормальних умов.

“`
n = 1 л / 22,414 л/моль = 0,0446 моль
N = 0,0446 моль * 22,414 л/моль / 22,414 л/моль = 0,0446 моль
N = 2,7 × 10^22 молекул
“`

Приклад 2:

Обчислити кількість молекул у 100 г води.

“`
m = 100 г
M = 18 г/моль
N = 100 г * 6,022 × 10^23 1/моль / 18 г/моль = 3,346 × 10^23 молекул
“`

Для визначення, де більше молекул, необхідно порівняти їх кількість у різних об’ємах або масах речовини. Якщо кількість моль речовини однакова, то більша кількість молекул буде в меншому об’ємі. Наприклад, в 1 літрі водню більше молекул, ніж в 100 г води, тому що водень має менший молярний об’єм.

Крім того, кількість молекул у рідкому або твердому стані набагато більша, ніж у газі, оскільки частинки в рідині або твердому тілі розташовані щільніше. Однак молярний об’єм у рідин і твердих тіл значно менший, ніж у газів, тому їхня густина вища.

Отже, обчислення кількості молекул є важливим для розуміння властивостей речовини та її поведінки в різних умовах.

Запитання 1:
Скільки молекул міститься в 10 г кисню (O₂) і 10 г водню (H₂)?

Відповідь:
Для розрахунку кількості молекул спочатку потрібно визначити кількість молей кожної речовини:

 • Молі кисню (O₂): 10 г / 32 г/моль = 0,3125 моль
 • Молі водню (H₂): 10 г / 2 г/моль = 5 моль

Оскільки кількість молекул в 1 молі речовини дорівнює числу Авогадро (6,022 x 10²³), число молекул буде:

 • Молекули кисню (O₂): 0,3125 моль х 6,022 x 10²³ молекул/моль = 1,882 x 10²³ молекул
 • Молекули водню (H₂): 5 моль х 6,022 x 10²³ молекул/моль = 3,011 x 10²⁴ молекул

Таким чином, в 10 г водню міститься більше молекул, ніж в 10 г кисню.

Запитання 2:
Який газ містить більше молекул при стандартних умовах: 1 літр кисню (O₂) чи 1 літр вуглекислого газу (CO₂)?

Відповідь:

 • Щільність кисню при стандартних умовах: 1,429 г/л
 • Щільність вуглекислого газу при стандартних умовах: 1,977 г/л

Маса кисню в 1 літрі: 1,429 г/л х 1 л = 1,429 г
Маса вуглекислого газу в 1 літрі: 1,977 г/л х 1 л = 1,977 г

Молі кисню: 1,429 г / 32 г/моль = 0,0446 моль
Молі вуглекислого газу: 1,977 г / 44 г/моль = 0,0449 моль

Число молекул:

 • Молекули кисню: 0,0446 моль х 6,022 x 10²³ молекул/моль = 2,685 x 10²² молекул
 • Молекули вуглекислого газу: 0,0449 моль х 6,022 x 10²³ молекул/моль = 2,699 x 10²² молекул

Таким чином, при стандартних умовах в 1 літрі вуглекислого газу міститься більше молекул, ніж в 1 літрі кисню.

Запитання 3:
У якій ємності при кімнатній температурі і нормальному тиску міститься більше молекул: 1 моль кисню (O₂) чи 1 моль метану (CH₄)?

Відповідь:
Кількість молекул в 1 молі будь-якої речовини однакова, незалежно від її об'єму чи тиску. Число молекул в 1 молі дорівнює числу Авогадро (6,022 x 10²³).

Таким чином, 1 моль кисню (O₂) і 1 моль метану (CH₄) містять однакову кількість молекул: 6,022 x 10²³ молекул.

Запитання 4:
У якому стані речовини при однаковій кількості молекул об'єм буде більшим: у газоподібному чи рідкому?

Відповідь:
В газоподібному стані молекули речовини перебувають на великій відстані один від одного, що призводить до значного об'єму. У рідкому стані молекули розташовані більш щільно, тому об'єм речовини значно менший.

Таким чином, при однаковій кількості молекул об'єм буде більшим у газоподібному стані, ніж у рідкому.

Запитання 5:
Скільки молекул азоту (N₂) міститься в 20 л газу при кімнатній температурі і тиску 2 атм?

Відповідь:
Для розрахунку кількості молекул можна використати рівняння стану ідеального газу:

PV = nRT

де:

 • P – тиск газу (2 атм)
 • V – об'єм газу (20 л)
 • n – кількість молей газу
 • R – газова стала (0,0821 атм л/(моль K))
 • T – температура (кімнатна температура в Кельвінах, зазвичай 298 К)

Перетворимо рівняння, щоб знайти кількість молей:

n = PV/RT
n = (2 атм х 20 л) / (0,0821 атм л/(моль K) х 298 K)
n = 1,617 моль

Кількість молекул:

Молекули азоту: 1,617 моль х 6,022 x 10²³ молекул/моль = 9,72 x 10²³ молекул

Таким чином, в 20 л азоту при кімнатній температурі і тиску 2 атм міститься 9,72 x 10²³ молекул.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *