CO LEPSZE UMOWA ZLECENIE CZY PÓŁ ETATU

Договір доручення чи півставки: що краще?

У трудовому законодавстві України існує два основних способи оформлення відносин між працівником і роботодавцем: трудовий договір та договір цивільно-правового характеру. Договір доручення є одним із видів цивільно-правових договорів, що укладається у разі виконання певних робіт чи надання послуг. Півставки ж являє собою роботу на умовах неповної зайнятості в межах трудового договору. Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки, тому вибір між ними залежить від конкретних обставин і потреб працівника та роботодавця.

Договір доручення

Згідно зі статтею 1010 Цивільного кодексу України, договір доручення передбачає, що одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити певні юридичні дії в інтересах і за рахунок іншої сторони (довірителя). За загальним правилом, повірений має діяти особисто і не може передовіряти виконання доручення іншій особі, якщо інше не встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами або договором.

Півставки

Робота на умовах неповної зайнятості регулюється статтею 56 Кодексу законів про працю України. Вона встановлює, що працівник може виконувати роботу на умовах неповної зайнятості як за сумісництвом, так і за основним місцем роботи. Тривалість роботи за умов неповної зайнятості не може перевищувати половини встановленої законом норми тривалості робочого часу, а за сумісництвом — чотирьох годин на день і половини від денної норми тривалості робочого часу працівника за основним місцем роботи протягом календарного місяця.

Порівняння договору доручення та півставки

1. Загальна характеристика

Договір доручення є цивільно-правовим договором, а півставки — трудовим. Це означає, що до них застосовуються різні норми законодавства.

2. Сторони договору

Сторонами договору доручення є довіритель та повірений. Довірителем може бути фізична або юридична особа, а повіреним — тільки фізична особа, яка має належну право- та дієздатність. Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник. Роботодавцем може бути фізична або юридична особа, а працівником — фізична особа, яка досягла 16-річного віку і має професійну компетентність.

3. Предмет договору

Предметом договору доручення є виконання певних юридичних дій в інтересах і за рахунок довірителя. Предметом трудового договору є виконання робіт за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою відповідно до штатного розпису.

4. Тривалість договору

Договір доручення укладається на певний термін або без зазначення строку. Трудовий договір за загальним правилом укладається на невизначений термін. Однак у трудовому договорі може бути встановлено випробувальний термін, який не може перевищувати трьох місяців.

5. Оплата праці

У договорі доручення сторони самостійно встановлюють розмір винагороди повіреного. У трудовому договорі розмір заробітної плати встановлюється за погодженням сторін із дотриманням норм законодавства про оплату праці.

6. Соціальні гарантії

Працівники, які перебувають у трудових відносинах, користуються всім комплексом соціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством. У зв’язку з тим, що виконавець договору доручення не є працівником, він не має цих гарантій (за винятком випадків, коли це прямо передбачено договором).

7. Податкове навантаження

Податкове навантаження для виконавця договору доручення є вищим, ніж для працівника, який працює на умовах півставки. Це пов’язано з тим, що виконавець доручення сплачує єдиний соціальний внесок у повному обсязі, а працівник на умовах півставки сплачує його в розмірі, пропорційному до відпрацьованого часу.

8. Трудовий стаж

Період виконання договору доручення не включається до трудового стажу працівника. Період роботи працівника на умовах півставки зараховується до його трудового стажу пропорційно відпрацьованому часу.

Вибір між договором доручення та півставкою

Вибір між договором доручення та півставкою залежить від конкретних потреб працівника та роботодавця. Договір доручення є більш гнучким, ніж трудовий договір, і дозволяє сторонам вільніше регулювати свої відносини. Однак виконавець договору доручення не має соціальних гарантій, які передбачені для працівників, і сплачує більш високе податкове навантаження. Півставка ж надає працівникові соціальні гарантії та зараховується до трудового стажу, але є менш гнучкою формою трудових відносин.

Таким чином, договір доручення є оптимальним варіантом для виконання разових або нетривалих завдань, які не потребують постійного контролю і підпорядкування роботодавцю. Півставка же підходить для тривалого виконання робіт, які передбачають регулярне виконання певних обов’язків і відповідають конкретній посаді або спеціальності.

Запитання 1: Яка різниця між договором завданництва і півставкою?

Відповідь: Договір завданництва передбачає виконання конкретних завдань або послуг без прямого підпорядкування роботодавцю. Півставка, навпаки, є частковою зайнятістю, що передбачає виконання трудових обов'язків за встановленим графіком під керівництвом роботодавця.

Запитання 2: Які переваги і недоліки умови завданництва?

Відповідь: Переваги:

 • Гнучкий графік і можливість самостійно організовувати роботу
 • Можливість суміщати з іншою діяльністю
 • Відсутність трудової книжки

Недоліки:

 • Немає гарантій стабільного доходу
 • Відсутність соцпакету (відпустка, лікарняні тощо)

Запитання 3: Які переваги і недоліки півставки?

Відповідь: Переваги:

 • Стабільний дохід і гарантії трудового права
 • Можливість поєднувати з іншою діяльністю
 • Наявність соцпакету

Недоліки:

 • Складніше організувати гнучкий графік
 • Немає можливості самостійно вибирати проекти
 • Обмеження у часі роботи

Запитання 4: Що краще вибрати для фрілансерів або тих, хто хоче додаткового заробітку?

Відповідь: Для фрілансерів і тих, хто хоче додаткового заробітку, краще підходить договір завданництва. Він надає більше гнучкості та свободи у виборі проектів і графіку роботи.

Запитання 5: Який варіант вигідніший з фінансової точки зору?

Відповідь: Фінансова вигідність залежить від конкретних умов договору і графіку роботи. Однак, як правило, при однаковому обсязі роботи півставка забезпечує більш стабільний і вищий дохід.

КатегоріїInfo

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *